De brandoefening afgelopen week was een groot succes. De leerlingen en leerkrachten waren binnen 2 minuten allemaal buiten. Een goede prestatie! Elk jaar oefenen we minimaal 2 x met de leerlingen en leerkrachten hoe te handelen bij nood situaties. Naderhand worden deze oefeningen besproken en bekeken of de procedure volgens de richtlijnen is aangepakt. Elke leerling weet op deze manier wat te doen bij bv. brand.