Om uw kind in te laten schrijven op Panta Rhei kunt u eerst telefonisch of per e-mail een afspraak maken met Els van den Noort, directeur.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij de visie en het concept van de school. Bij een eventuele inschrijving krijgt u het verzoek een inschrijfformulier in te vullen. Nadat deze op school is ingeleverd krijgt u een bevestiging van de administratie dat uw kind daadwerkelijk is ingeschreven.

Na de eerste zes weken onderwijs, krijgt u een uitnodiging van de groepsleerkracht voor een gesprek, om zo samen te bespreken of het goed gaat met uw kind op Panta Rhei.

Download hier: Kleuterboekje 2015-2016

16124623_ML