Om uw kind in te laten schrijven op Panta Rhei kunt u eerst telefonisch of per e-mail een afspraak maken met Timothy Kok, directeur.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij de visie en het concept van de school. Bij een eventuele inschrijving krijgt u het verzoek een inschrijfformulier in te vullen. Nadat deze op school is ingeleverd krijgt u een bevestiging van de administratie dat uw kind daadwerkelijk is ingeschreven.

Na de eerste zes weken onderwijs, krijgt u een uitnodiging van de groepsleerkracht voor een gesprek, om zo samen te bespreken hoe het gaat met uw kind op Panta Rhei.

16124623_ML