We volgen de ontwikkeling van ieder kind en stimuleren deze ontwikkeling op alle gebieden:

  • sociaal-emotioneel (hoe ga ik om met mijn eigen emoties en die van een ander);
  • cognitieve vaardigheden (de dingen die je moet kennen en kunnen);
  • communicatie
  • expressie (je kunt je op vele verschillende manieren uiten);
  • motorische ontwikkeling;
  • maatschappelijke vaardigheden (hoe gedraag je je in de samenleving).

De leerkrachten hebben een belangrijke rol. Zij zorgen er voor dat alle kinderen zich veilig voelen. Zij kijken en luisteren goed naar de kinderen en stimuleren de kinderen om steeds een stapje verder te komen. Zij geven instructie als dat nodig is, maar niet als het kind iets zelfstandig kan. Leerkrachten coachen en ondersteunen de kinderen om hun ontwikkeling zelf ter hand te nemen. De kinderen leren kritisch naar hun eigen ontwikkeling, hun prestaties en hun gedrag te kijken. Ze mogen zichzelf en de ander een schouderklopje geven. En ze leren van hun eigen fouten. Werkstukken, resultaten, presentaties en gesprekken over de ontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Het is belangrijk de kinderen verder te helpen. Hun te leren kijken naar wat goed gaat en doelen te stellen voor wat ze willen leren. Je vergeet vaak wat je goed hebt gedaan. Dat wat er fout ging, blijft veel langer in je hoofd zitten.

Een van onze speerpunten is dan ook vast te houden aan wat goed gaat en te werken aan dat wat iets minder gaat. We kunnen dit niet alleen als school. We willen graag dat ouders/verzorgers en school op één lijn zitten. Wij zien ouders/verzorgers en de school als partners in de zorg om de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Elkaar kunnen vinden, elkaar hierin ondersteunen en aanvullen is dan ook van groot belang.

19726305_L