Deze ouderraad (OR) heeft een ondersteunende taak, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school. De OR bestaat uit een dagelijks bestuur en uit minimaal vijf ouders/verzorgers, die de relatie tussen de ouders, de school en het personeel bevorderen. De OR organiseert (buitenschoolse) activiteiten waar ouders/verzorgers en kinderen bij betrokken zijn, zoals de afscheidsavond van groep 8,  de avondvierdaagse, informatie- en thema-avonden, kerst- en paasviering en schoolreisjes. De OR komt ongeveer één keer per maand op een wisselende avond bij elkaar. Al met al is het een uitdagende taak, die veel gezelligheid met zich meebrengt.

Leden

De leden van de Ouder Raad zijn:

Voorzitter:  Renate van den Noort

Secretaris: Marije Reij

Penningmeester:  Jorien Henning

Leden:

Jill Dijkstra, José Smid Tolboom, Miranda Riezebos

Activiteiten

De OR organiseert jaarlijks veel activiteiten. We hebben u hier ook bij nodig en zullen dan ook regelmatig inventariseren of u ons kunt helpen. Zonder hulp van ouders kunnen wij onze ideeën niet vormgeven. Mocht u meer informatie willen over de activiteiten en de organisatie daarvan? We horen het graag.

Vergaderingen

De OR vergadert regelmatig over de activiteiten. We nodigen hier regelmatig ouders voor uit om met ons mee te denken.

Contact

Heeft u als ouder vragen? Spreek ons gerust aan op het schoolplein. Mailen kan natuurlijk ook: ouderraad@obspantarhei.eu