De ouderraad (OR) heeft een ondersteunende taak, die bijdraagt aan het optimale verloop van activiteiten / evenementen op school. De OR bestaat uit een dagelijks bestuur en uit minimaal vijf ouders/verzorgers, die de relatie tussen de ouders, de school en het personeel bevorderen. De OR organiseert (buitenschoolse) activiteiten waar ouders/verzorgers en kinderen bij betrokken zijn, zoals de afscheidsavond van groep 8,  de avondvierdaagse, informatie- en thema-avonden, kerst- en paasviering en schoolreisjes. De OR komt ongeveer één keer per maand op een wisselende avond bij elkaar. Al met al is het een uitdagende taak, die veel gezelligheid met zich meebrengt.

Leden

De leden van de Ouder Raad zijn:

Voorzitter:  Marije Reij

Secretaris: Miranda Riezebosch

Penningmeester:  Jorien Henning

Leden:

Jill Dijkstra, José Smid Tolboom, Miranda Riezebos, Tamara Hartenberg en Ron Woldendorp

Activiteiten

De OR organiseert jaarlijks veel activiteiten. We hebben u hier ook bij nodig en zullen dan ook regelmatig inventariseren of u ons kunt helpen. Zonder hulp van ouders kunnen wij onze ideeën niet vormgeven. Mocht u meer informatie willen over de activiteiten en de organisatie daarvan? We horen het graag.

Hier kunt u het formulier invullen om mee te helpen bij de verschillende activiteiten: Ouderhulpformulier 2017-2018

Vergaderingen

De OR vergadert regelmatig over de activiteiten. We nodigen hier regelmatig ouders voor uit om met ons mee te denken.

Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op de 2e maandag van de maand. Indien u graag een keer wil aansluiten, laat dat dan even weten via: ouderraad@obspantarhei.eu

Contact

Heeft u als ouder vragen? Spreek ons gerust aan op het schoolplein. Mailen kan natuurlijk ook: ouderraad@obspantarhei.eu