Wij vragen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte daarvan is het voor het komende jaar vastgesteld op € 35,00.

Om de kosten van het schoolkamp voor de bovenbouw dekkend te krijgen zal hiervoor een extra bijdrage van € 40,00 per leerling gevraagd worden.

Elk schooljaar wordt opnieuw een ouderbijdrage gevraagd. Voor schoolreisjes en excursies zal in de loop van het jaar nog een extra bijdrage gevraagd kunnen worden. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar schriftelijk informatie van de OR. Mocht het betalen hiervan problemen geven dan kunt u contact opnemen met de directeur.

De ouderbijdrage wordt besteed aan het organiseren van activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, etc. en het organiseren van schoolreisjes en excursies.

U ontvangt ieder jaar een rekening.

De betaling kan via gironummer: NL84INGB0005944608 t.n.v. Steunstichting  obs. Panta Rhei, Zeewolde onder vermelding Ouderraad en van de naam van het kind.

19726305_L