Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Panta Rhei. Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest en nog veel meer.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.

Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?

Dan nodigen wij u van harte uit om onderdeel te worden van de ouderraad van OBS Panta Rhei, want wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

 

Vacature: De ouderraad is op zoek naar:  Nieuwe leden voor de ouderraad.

Taken:

  • Meedoen met en meedenken over diverse activiteiten. (Mede) organiseren van verschillende activiteiten samen met het onderwijsteam van Panta Rhei. Soms gaat het om inkopen doen en uitdelen, soms om versieren van de school, het aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op spontane acties (schaatsdag, Bolera Palmsschool), stukje informatie schrijven voor de nieuwsbrief, schoolreisje, etc.
  • Meer contact met andere ouders en het team Panta Rhei; dit alles draagt mee aan een fijne schooltijd voor de kinderen.
  • Samenwerken met andere OR-leden: het team staat voorop
  • Bereid om tijd in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • Meedoen en meedenken in de vergaderingen.  Er wordt ca. 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Het team wordt tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door Els van den Noort.
  • Een positieve bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten op school.

 

Wat te doen: 

Opgeven als lid van de ouderraad kunt u doen door een e-mail te sturen aan ouderraad@obspantarhei.eu. Alvast heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad OBS Panta Rhei

 

Bestuur:

Miranda Pander (voorzitter) Ben groep 5

Mildred Mayer (penningmeester) Senne groep 7

Jorien Henning (secretaris) Fenne groep 2, Brenn groep 1

 

OR leden:

Zoë Bernhold April groep 7, Montana groep 6, Mirage groep 5 en Angelino groep 2

Jill Dijkstra Armin groep 1

Saskia van Elst Jasmijn groep 6 en Floortje groep 3

Miranda Gabin Cengiz groep 5 en Ceyda groep 3

Francis Monkau Diesel groep 6 en Carmen groep 1