Zodra het kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Het ministerie heeft een aantal duidelijke regels opgesteld voor het aanvragen van (extra) verlof. Het is in het belang van het kind dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Er zijn natuurlijk omstandigheden waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag voor maximaal 10 dagen per schooljaar, als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de directie.

Deze 10 dagen zijn niet bedoeld als ‘extra vakantie’! Alleen wanneer u een medische verklaring of werkgeversverklaring heeft waaruit blijkt dat deze vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzondering gemaakt.

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dient u hier het verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de administratie.

Extra informatie over ‘Verlof buiten de schoolvakanties’ van de Gemeente Zeewolde (onderdeel Regio Noord Veluwe) kunt u hier downloaden.