Juli 2021

2: Rapport mee

5: PBS: Ruim de rommel op

6: rapportgesprekken

7: wisselochtend

8: rapportgesprekken

13: musical en afscheid groep 8

15: laatste schooldag

Augustus 2021

19 juli t/m 29 aug: zomervakantie

30: start nieuwe schooljaar

September 2021

6 t/m 8: kamp groep 7

8 t/m 10: kamp groep 7-8 en 8

13: informatieavond voor alle groepen

17: schoolfotograaf

20: Zorggesprekken

22: installeren leerlingenraad

Oktober 2021

1: koffieochtend

6: Opening kinderboekenweek

6: Leerlingenraad

8: studiedag (alle kinderen vrij)

12: Mr en Or vergadering gezamenlijk

13: Open dag

15: theater groep 1-2a en 6

16 t/m 24: herfstvakantie

November 2021

1 en 2: portfoliogesprekken

9:  Mr vergadering
9: Or vergadering

10: boomfeestdag

12: theater groep 5a en 5b

16: studiedag (alle kinderen vrij)

24: leerlingenraad

26: theater groep 3b en 7/8

December 2021

3: Sinterklaasviering

13: Or vergadering

23: 11.00 uur kerstvoorstelling
23: 17.30 uur kerstdiner op school

24: Start kerstvakantie vanaf 12 uur t/m 9 jan

25: Eerste Kerstdag

26: Tweede Kerstdag

Januari 2022

25 dec t/m 9 jan: Kerstvakantie

11: OR vergadering

17: Start toetsweken

18: MR vergadering

19: koffieochtend

26: leerlingenraad

Febrauri 2022

7: studiedag (alle kinderen vrij)

11: rapport mee

14: adviesgesprekken

14: rapportgesprekken

15: adviesgesprekken

17: rapportgesprekken

18: theater groep 1-2b en 7

26 feb t/m 6 maart voorjaarsvakantie

Maart 2022

8: OR vergadering

16: leerlingenraad

22: MR vergadering

23: Ante-dag (alle kinderen vrij)

25: Fancy Fair

April 2022

1: theater groep 1-2c en 8

6: Open dag

7: studiedag (alle kinderen vrij)

11 en 12:  portfoliogesprekken groep 1 t/m 3

12: Or vergadering

14: paasviering

15: Goede Vrijdag

17: Eerste Paasdag

18: Tweede Paasdag

19 en 20: eindtoets groep 8

22: Koningsspelen

23 apr t/m 8 mei Meivakantie

Mei 2022

5: Bevrijdingsdag

10: OR vergadering

11: leerlingenraad

13: kleuterfeest

16 t/m 20: themaweek verkeer

17: MR vergadering

18: studiedag (alle kinderen vrij)

20: koffieochtend
20: theater groep 1-2d en 4a

26: Hemelvaartsdag

27: alle kinderen vrij

Juni 2022

3: schoolreisje groep 3 t/m 6

5: Eerste Pinksterdag

6: Tweede Pinksterdag

7 t/m 10: Avondvierdaagse

10: theater groep 3a en 4b

14: OR vergadering

17: School BBQ

20: studiedag (alle kinderen vrij)

21: MR vergadering

24: rapport mee

27: rapportgesprekken

29: wisselochtend

30: rapportgesprekken

Juli – Augustus 2022

5: Musical voor de kinderen

5: Afscheidsavond groep 8

7: Laatste schooldag

8: studiedag (alle kinderen vrij)

9 juli t/m 21 aug: Zomervakantie

22 aug: start nieuwe schooljaar