Augustus 2020

31: start schooljaar, PBS: We lopen en praten rustig

September 2020

7: omgekeerde 15 min. gesprekken

14: omgekeerde 15 min. gesprekken, PBS: Kom op tijd

15 en 16: schoolkamp groep 7

16, 17 en 18: schoolkamp groep 8

21: omgekeerde 15 min. gesprekken

28: PBS: Ruim de rommel op

30: start kinderboekenweek

Oktober 2020

2: theatervoorstelling groep 1/2a en 5, verkiezing leerlingenraad

5: Dag van de leraar

7: studiedag: kinderen vrij

9: afsluiting kinderboekenweek, installatie leerlingenraad

13: MR en OR vergadering

14: open dag

16: theatervoorstelling groep 3a en 4a

19-23: herfstvakantie

26: We lopen en praten rustig

28: leerlingenraad

November 2020

2: planning gesprekken zorgleerlingen

4: Parro geopend voor portfolio gesprekken

9-13: Week van de mediawijsheid, PBS: Gebruik gereedschap en materialen waarvoor ze bestemd zijn

10: OR vergadering

12: studiedag: kinderen vrij

13: theatervoorstelling groep 3b en 6

17: MR vergadering

19: portfolio gesprekken

23: PBS: Wacht op je beurt, GMR vergadering

24: portfolio gesprekken

December 2020

4: Sinterklaasfeest

7: PBS: Roep een volwassene te hulp bij ongelukken

8: OR vergadering

17: Kerstviering

21-3 januari: Kerstvakantie

Januari 2021

4: PBS We lopen en praten rustig

11: start LVS Cito

12: OR vergadering

Februari 2021

1: Studiedag

2: Houd je handen, voeten en voorwerpen bij je

3: Leerlingenraad

4: Parro open voor rapportgesprekken

5: Rapport mee

8-19: adviesgesprekken groep 8 V.O.

9: OR vergadering

11: rapportgesprekken

16: rapportgesprekken

22-26: Voorjaarsvakantie

Maart 2021

1: PBS We lopen en praten rustig

9: OR vergadering

10: Studiedag Stichting Ante

15: Wees aardig en beleefd

17: leerlingenraad

19: theatervoorstelling groep 1/2b en 4b

23: MR vergadering

29: PBS: Kijk voor je tijdens het lopen, GMR vergadering

April 2021

1: Paasviering

2: Goede Vrijdag: kinderen vrij

5:Tweede Paasdag: kinderen vrij

7: open dag

12: PBS: Wees eerlijk

13: Studiedag, OR vergadering

16: theatervoorstelling groep 1/2d en 7

20 en 21: eindtoets groep 8

23: Koningsspelen

26-7 mei: Meivakantie

Mei 2021

10: We lopen en praten rustig

11: OR vergadering

13 en 14: Hemelvaart: kinderen vrij

18: MR

19: schoolsportdag

21: theatervoorstelling groep 1/2c en 6/7

24: tweede Pinksterdag: kinderen vrij

25: studiedag: kinderen vrij

26: PBS: Houd je aan de schoolregels

28: schoolreisje groep 3 t/m 6

Juni 2021

1: start avond4daagse

2: leerlingenraad

7: start LVS Cito, PBS: Wees aardig en beleefd

8: OR vergadering

18: BBQ voor ouders en leerlingen

21: PBS: Herinner anderen aan de schoolregels

23: Parro open voor rapportgesprekken

24: Studiedag: kinderen vrij

29: MR vergadering

Juli 2021

2: Rapport mee

5: PBS: Ruim de rommel op

6: rapportgesprekken

7: wisselochtend

8: rapportgesprekken

13: musical en afscheid groep 8

15: laatste schooldag

19-29 augustus: zomervakantie