Augustus 2022

29 aug: informatieavond voor alle groepen

September 2022

5 t/m 7: kamp groep 7

7 t/m 9: kamp groepen 8

12: zorggesprekken

13: atletiektoernooi groep 3

19: studiedag

21: installeren leerlingenraad

23: koffieochtend

23: theater 5b en 1/2b

27: mr en or vergadering

30: schoolfotograaf

30: korfbaltoernooi groep 5

Oktober 2022

5: opening kinderboekenweek

12: open dag

14: theater groep 1-2c en 6b

22 t/m 30: herfstvakantie

31: studiedag

November 2022

week van 7 t/m 11: portfoliogesprekken

11: theater groep 3a en 3b

15: mr vergadering

17: theatervoorstelling voor alle groepen

22: studiedag (alle kinderen vrij)

29: or vergadering

December 2022

2: sinterklaasviering

16: theater 8b en 5a

22: 11.00 uur kerstvoorstelling
22: 17.30 uur kerstdiner op school

23: start kerstvakantie vanaf 12 uur t/m 8 jan

Januari 2023

24 dec t/m 8 jan: kerstvakantie

15: start toetsweken

20: Theater 6a en 1/2a

17: mr vergadering

18: koffieochtend

Februari 2023

3: studiedag (alle kinderen vrij)

7: or vergadering

10: rapport mee

13 t/m 16: week van advies- en rapportgesprekken

14: adviesgesprekken
14: rapportgesprekken (avond)

17: theater groep 7

21: adviesgesprekken
21: rapportgesprekken

24: verkleedfeest

27 feb t/m 5 maart voorjaarsvakantie

Maart 2023

10: volleybaltoernooi groep 8

21: mr vergadering

22: studiedag

31: theater 1/2d en 8a

April 2023

5: open dag

6: vossenjacht en lunch (Pasen)

7:goede Vrijdag

9: eerste Paasdag

10: tweede Paasdag

14: theater groep 4a en 4b

17 t/m 20: portfoliogesprekken groep 1 t/m 3

18 en 19: eindtoets groep 8

21: Koningsspelen

22 apr t/m 7 mei: Meivakantie

Mei 2023

9: or vergadering

10: leerlingenraad

16: mr vergadering

17: sportdag 5 t/m 8

18: hemelvaartsdag

19: alle kinderen vrij

26: kleuterfeest

29: 2e Pinksterdag

Juni 2023

2: schoolreisje groep 3 t/m 6

6 t/m 9: avondvierdaagse

8: studiedag

16: school bbq en fancy fair

21: mr vergadering

23: rapport mee

26 juni t/m 29: rapportgesprekken

27: rapportgesprekken (avond)

29: wisselochtend

Juli – augustus 2023

4 juli: musical voor de kinderen
4 juli: afscheidsavond groep 8

6 juli: laatste schooldag
6 juli: playbackshow

7 juli: studiedag (alle kinderen vrij)

8 juli t/m 20 aug zomervakantie

21 aug start nieuwe schooljaar