Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde

Speerpunten 2024- 2025

Elk jaar schrijven we in ons Jaarplan de speerpunten voor het komend jaar. Wat willen we vanuit onze visie op onderwijs realiseren om ons onderwijs te verbeteren? We nemen daarin ook de evaluatie van het vorige Jaarplan mee.

In schooljaar 2024 – 2025 willen we het volgende realiseren:

 • Goede doorlopende lijn in didactisch handelen leerkracht ( Snappet en EDI; manier van instructie geven en klassenmanagement) borgen.
 • Implementatie van het werken met pluskinderen.
 • Oriënteren, organiseren en implementeren van wetenschap en techniek.
 • Versterken van ons woordenschat.
 • Implementeren van de methode “Onderbouwd” voor kleuters.
 • Implementeren van de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de nieuwe methode komt burgerschap nadrukkelijk aan de orde.
 • Uitvoeren van klassenconsultatie waarbij leerkrachten bij elkaar kijken en feedback geven en ontvangen.
 • Invoeren van de methode Staal (taal) en Plus Punt (rekenen) in groep 4.
 • Implementatie kwaliteitszorglijn.
 • Verbeteren van het strategisch en didactisch handelen bij het rekenonderwijs.
 • Implementeren en verder ontwikkelen van een cultuurlijn.
 • Observeren en bewaken van de doorgaande lijn en eventuele aanpassingen aanbrengen.

Een effectief team

We zijn een groeischool in een mooie bloeiende wijk. Dat vinden we prachtig. We hebben een prachtig ruim, modern gebouw met klimaatbeheersing. In 2020 zijn er 4 nieuwe lokalen bijgebouwd. Het betekent ook dat we steeds nieuwe collega’s kunnen aantrekken. Ervaren collega’s die hun eigen opvattingen hebben over kwaliteit van onderwijs; jonge collega’s die het vak moeten leren, zijinstromers, collega’s die al langer op Panta Rhei zitten. Dit biedt veel kansen door de aanwezigheid van veel kennis. Er is echter wel afstemming nodig op elkaar. We hebben onze missie en visie op onderwijs helder. Om die te realiseren heb je elkaar nodig en is goede communicatie essentieel. Omdat we de ambitie hebben een nog beter en effectief team te willen zijn blijft dit een aandachtspunt.

Kwaliteit van onderwijs

Uiteraard is het onze ambitie onze kwaliteit van onderwijs te optimaliseren. We analyseren daarom onze toetsgegevens uit de methode, Snappet en IEP. Wat is er voor de groep nodig, welke doelen moeten worden (bij)gesteld, wat is de onderwijsbehoefte van de leerlingen? Hierover zijn 8 wekelijkse gesprekken met de intern begeleider en de leerkracht. We gebruiken hiervoor een groepsplan per vak waar de kinderen zijn ingedeeld bij de instructie die ze nodig hebben. Dat kan betekenen dat het kind zonder instructie, dan wel met de basisinstructie of met extra instructie aan de slag kan. Zo willen we zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het pedagogische aspect, onder welke voorwaarden leert dit kind het best?

In groep 1/2 toetsen we nog niet. We observeren de kinderen bij hun spel en werk. We gebruiken hiervoor Onderbouwd als registratiesysteem om de ontwikkeling goed in de gaten te houden.

Ook op schoolniveau trekken we conclusie uit onze toetsen en observaties. Wat betekent dit voor ons lesaanbod? Het lesgeven? Dat vertalen we in Jaarplannen en voor een langere periode in een Schoolplan.

Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde