Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde

Thematisch werken

We willen thematisch gaan werken binnen de wereldoriënterende vakken. Nu wordt veelal geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek als apart vak gegeven. In de wereld om ons heen heeft alles echter met elkaar te maken. Om die verbanden te leren en ons aanbod wereldoriëntatie boeiender te maken én beter aan te sluiten bij onze visie op onderwijs willen we dit jaar uitzoeken en besluiten hoe ons aanbod er uit komt te zien.  Volgend schooljaar 2020-2021 starten we ermee.

Een onderdeel binnen het thema zal ook de eigen vraag dan wel vragen van de leerling zelf zijn. Dat bevordert het mede-eigenaarschap van de leerling. Door het thema zo breed mogelijk aan te bieden dus ook techniek, kunstdisciplines, koken in onze prachtige keuken, wordt het leren zinvol, betekenisvol en boeiend. In groep 1/2 weten ze niet beter! Die lijn willen we doortrekken.

Een effectief team

We zijn een groeischool in een mooie bloeiende wijk. Dat vinden we prachtig. Ook dit jaar worden 4 nieuwe lokalen bijgebouwd. Het betekent ook dat we steeds nieuwe collega’s kunnen aantrekken. Ervaren collega’s die hun eigen opvattingen hebben over kwaliteit van onderwijs; jonge collega’s die het vak moeten leren, zijinstromers, collega’s die al langer op Panta Rhei zitten. Dit biedt veel kansen door de aanwezigheid van veel kennis. Er is echter wel afstemming nodig op elkaar. We hebben onze missie en visie op onderwijs helder. Om die te realiseren heb je elkaar nodig en is goede communicatie essentieel. Omdat we de ambitie hebben een nog beter en effectief team te willen zijn gaan we hierin verder professionaliseren.

Kwaliteit van onderwijs

Uiteraard is het onze ambitie onze kwaliteit van onderwijs te optimaliseren. We analyseren daarom onze toetsgegevens uit de methode, Snappet en Cito. Wat is er voor de groep nodig, welke doelen moeten worden (bij)gesteld, wat is de onderwijsbehoefte van de leerlingen? Hierover zijn 8 wekelijkse gesprekken met de intern begeleider en de leerkracht. We gebruiken hiervoor een groepsplan per vak waar de kinderen zijn ingedeeld bij de instructie die ze nodig hebben. Dat kan betekenen dat het kind zonder instructie, dan wel met de basisinstructie of met extra instructie aan de slag kan. Zo willen we zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het pedagogische aspect, onder welke voorwaarden leert dit kind het best?

In groep 1/2 toetsen we nog niet. We observeren de kinderen bij hun spel en werk. We gebruiken hiervoor BOSOS als registratiesysteem om de ontwikkeling goed in de gaten te houden.

Ook op schoolniveau trekken we conclusie uit onze toetsen en observaties. Wat betekent dit voor ons lesaanbod? Het lesgeven? Dat vertalen we in Jaarplannen en voor een langere periode in een Schoolplan.

Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde